[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palin, Hanna Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Palin, Hanna Charlotta (1901-1991)
Verksamhetsort: Pargas, Hausjärvi
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,02
Material: Brev från Astrid von Konow 1915-18 (samt hennes mor).Brev från krigsåren 1939-1943 från många olika soldater, ofta undertecknade med enbart förnamn.En stor del av breven på finska.
Gränsår: 1915-1943
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej. I databasen Brevsam.
Ämnesord: krigsbrev ; frontbrev ; brev från krigsåren
Signum: B:3
Anmärkning: von Konows brev i Brevsam.