[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmén, John Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Palmén, John Oscar (1884-1952) professor, friherre
Verksamhetsområde: Tekniska högskolan
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,08
Material: Föreläsningsmanuskript, kongressminnen, sakkunnigutlåtanden
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: B:3