[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pharmakon Oy Ab Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Pharmakon Oy Ab, (1912-)
Verksamhetsområde: Apoteksvaru- och kemikaliehandelspartiaffär
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: ca 80 / Hyllmeter: 6
Material: Kassaböcker, verifikat, affärskorrespondens m.m.
Nivå: Ej ordnad
Förteckning: Nej
Ämnesord: företagsarkiv
Signum: Rix A36:5-6
Anmärkning: Företag uppgått i Oy Tamro Ab på 1970-talet.