[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salminen, Johannes Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Salminen, Gustav Johannes (1925-2015) FD, FD h.c., författare
Verksamhetsområde: författare, essäist, litterär chef på Söderströms
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 13 / Hyllmeter: 1,4
Material: Brev, manuskript, dagböcker m.m.
Gränsår: 1970-2014
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Översikt
Signum: Vån.II2:N:3
Anmärkning: Sgs allt material är från tiden efter år 2000.
Restriktioner: Finns. Kontakta Handskriftssamlingarna.