[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinby, Torsten Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Steinby, Bror TORSTEN (1908-1995) FD, författare, tidningsman
Verksamhetsort: Helsingfors
Antal enheter: 110 / Hyllmeter: 7,9
Material: Brev (6 vol.), biografica, almanackor, dagböcker, presshistoriskt material, tidningsurklipp m.m.
Gränsår: 1940-1994
Nivå: Delvis ordnad
Förteckning: Finns över 5 vol. brev.Summarisk förteckning över övrigt material, innehåll på kapseln.
Ämnesord: Dittmar, Max ; Villa Lante ; Rominstitutet ; Svenska teatern ; Svenska litteratursällskapet ; Delegationen för svenska kulturfonden ; Hufvudstadsbladet ; tidningspress ; Anderson, Amos ; Konstsamfundet
Signum: Rix A34:3-5
Anmärkning: TS samling är indelad i två "serier"; personarkivet (53 vol.) och pressarkivet (33 vol.+24 klippböcker) som främst består av klipp och presshistoriskt material.