[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Understödsföreningen för ett privat svenskspråkigt daghem i Åbo r.f. Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Understödsföreningen för ett privat svenskspråkigt daghem i Åbo r.f., (1984-)
Verksamhetsort: - Åbo
Antal enheter: 1 / Hyllmeter: 0,12
Material: Stadgar, protokoll, korrespondens, ritningar m.m.
Gränsår: 1984-2004
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Ämnesord: Villa Solaris ; föreningsarkiv ; dagvård
Signum: Rix Alfa A:49