[] [] [] Sökformulär | Info om Manusam | Söktips | Databasen Brevsam | Handskriftssamlingarna
 
 M
 A
 N
 U
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wallensköld, Axel Gabriel Nr 1 / 1

Huvudsaklig arkivbildare: Wallensköld, Axel Gabriel (1864-1933) professor, rektor
Verksamhetsområde: ÅA
Verksamhetsort: - Åbo
Övriga arkivbildare: Wallensköld f.von Ammondt, Dagmar (1869-1958)
Wallensköld, Valborg (1871-1907)
Antal enheter: 6 / Hyllmeter: 0,5
Material: Skolhäften o. annat studiematerial
Nivå: Ordnad
Förteckning: Nej.
Signum: Vån.II2:D:2
Anmärkning: Tidigare Wallensköldska samlingen.